ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
За ЦИОФФ България

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/”

Международната фолклорна организация CIOFF® (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - Официален Партньор на ЮНЕСКО) – Асоцииран член на ЮНЕСКО е създадена през 1970 г. и работи за запазването, съхраняване и разпространението на традиционната култура на народите и етносите.


Чрез своите дейности CIOFF® реализира следните цели:

• съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства;
• служи на целите на ЮНЕСКО;
• подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство;
• служи на каузата на мира, чрез осъществяване на горните цели.
CIOFF® е представена в над 100 страни от 5 континента . Повече от 77 национални секции и различни асоциирани членове. Признава се само една национална секция за една страна. Много страни са създали младежки комисии /16-28 годишни/.
Всяка година CIOFF® осъществява голям брой задачи:
• координиране на над 1500 международни фестивали по целия свят, от които над 250 със статут на CIOFF®;
• международен обмен на фолклорни групи, свързващи повече от 50 000 артисти;
• участие в програми на ЮНЕСКО като през 2016 г. придоби статут на Асоцииран член на ЮНЕСКО, проекти на ЕС и др.;
• през 2016 г. CIOFF® пое председателството на Комитета на ЮНЕСКО за НПО, UNSECO - NGO Liaison committee www.ngo-unesco.net/en/
• предаване на културно наследство на деца и младежи;
• конгреси, срещи на сектора, конференции, симпозиуми и експозиции;
• публикации - календар на фестивалите, информационен бюлетин, доклади;
• сътрудничество с различни национални и международни организации и НПО;
• в събитията на CIOFF® са привлечени между 20-25 000 доброволци;
• на всеки 4 години - Световна Фолклориада на CIOFF®.

Световната Фолклориада на CIOFF® е най-големият по своите мащаби фестивал в света, който може да бъде сравняван единствено с Олимпийските игри в спорта. Провеждана веднъж на 4 години, Фолклориадата събира заедно над 2500 участника от до 90 страни - членове на CIOFF® на едно незабравимо празненство на фолклорните танци, песни, музика, фолклорни и традиционни изкуства. Събитието поставя акцент върху Международната конвенция на ЮНЕСКО за съхраняване на нематериалното културно наследство (приета през ноември, 2003г.) с цел постигане на мир чрез уважение към културните различия. НС на CIOFF® България реализира участие на АИФ „Гушанци”, с. Замфирово през 2004 г. в Унгария, ТА „Янтра” във Ансеонг, Корея през 2012 г. и ФА „Развитие”, гр. Севлиево в Закатекас, Мексико през 2016 г.


До 1990 г. представителството на CIOFF® за България се осъществява чрез Центъра за Художествена Самодейност при Министерство на Културата.

В периода 1990 – 1999 г. представителството се осъществява чрез различни неправителствени организации, физически лица и Фондация „Пътеки“.

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/” пое представителството на Световната Фолклорна Организация CIOFF® през 1999 г. и от тогава е един от най-активните членове на световната организация.

Президент на Секцията е инж. Емил Павлов
Контакти:

ж.к. "Света троица", бл. 173, в Г, ет. 7, ап. 112
1463 София,

пл. България 1, НДК, 14 ет., офис 12-15
1309 София
България

Телефон: +359 879 401191
Е-mail: info@cioff-bulgaria.com
Лице за контакти: Емил Павлов, Йоанна Низамска

Официален сайт: www.cioff-bulgaria.com
Официална фейсбук страница: www.facebook.com/National-Section-CIOFF-Bulgaria
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия