ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
За ЦИОФФ България

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/”

Международната фолклорна организация CIOFF® (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - Официален Партньор на ЮНЕСКО) – Асоцииран член на ЮНЕСКО е създадена през 1970 г. и работи за запазването, съхраняване и разпространението на традиционната култура на народите и етносите.


Чрез своите дейности CIOFF® реализира следните цели:

• съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства;
• служи на целите на ЮНЕСКО;
• подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство;
• служи на каузата на мира, чрез осъществяване на горните цели.
CIOFF® е представена в над 100 страни от 5 континента . Повече от 77 национални секции и различни асоциирани членове. Признава се само една национална секция за една страна. Много страни са създали младежки комисии /16-28 годишни/.
Всяка година CIOFF® осъществява голям брой задачи:
• координиране на над 1500 международни фестивали по целия свят, от които над 250 със статут на CIOFF®;
• международен обмен на фолклорни групи, свързващи повече от 50 000 артисти;
• участие в програми на ЮНЕСКО като през 2016 г. придоби статут на Асоцииран член на ЮНЕСКО, проекти на ЕС и др.;
• през 2016 г. CIOFF® пое председателството на Комитета на ЮНЕСКО за НПО, UNSECO - NGO Liaison committee www.ngo-unesco.net/en/
• предаване на културно наследство на деца и младежи;
• конгреси, срещи на сектора, конференции, симпозиуми и експозиции;
• публикации - календар на фестивалите, информационен бюлетин, доклади;
• сътрудничество с различни национални и международни организации и НПО;
• в събитията на CIOFF® са привлечени между 20-25 000 доброволци;
• на всеки 4 години - Световна Фолклориада на CIOFF®.

Световната Фолклориада на CIOFF® е най-големият по своите мащаби фестивал в света, който може да бъде сравняван единствено с Олимпийските игри в спорта. Провеждана веднъж на 4 години, Фолклориадата събира заедно над 2500 участника от до 90 страни - членове на CIOFF® на едно незабравимо празненство на фолклорните танци, песни, музика, фолклорни и традиционни изкуства. Събитието поставя акцент върху Международната конвенция на ЮНЕСКО за съхраняване на нематериалното културно наследство (приета през ноември, 2003г.) с цел постигане на мир чрез уважение към културните различия. НС на CIOFF® България реализира участие на АИФ „Гушанци”, с. Замфирово през 2004 г. в Унгария, ТА „Янтра” във Ансеонг, Корея през 2012 г. и ФА „Развитие”, гр. Севлиево в Закатекас, Мексико през 2016 г.


До 1990 г. представителството на CIOFF® за България се осъществява чрез Центъра за Художествена Самодейност при Министерство на Културата.

В периода 1990 – 1999 г. представителството се осъществява чрез различни неправителствени организации, физически лица и Фондация „Пътеки“.

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/” пое представителството на Световната Фолклорна Организация CIOFF® през 1999 г. и от тогава е един от най-активните членове на световната организация.

Президент на Секцията е инж. Емил Павлов
Контакти:

ж.к. "Света троица", бл. 173, в Г, ет. 7, ап. 112
1463 София,

пл. България 1, НДК, 14 ет., офис 12-15
1309 София
България

Телефон: +359 879 401191
Е-mail: info@cioff-bulgaria.com
Лице за контакти: Емил Павлов, Йоанна Низамска

Официален сайт: www.cioff-bulgaria.com
Официална фейсбук страница: www.facebook.com/National-Section-CIOFF-Bulgaria
Радостина Йовкова народна певица
Радостина Йовкова
певица


Българския хореограф Никола Колев
Никола Колев
хореограф


Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия