ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА

През 2006 г. НС на CIOFF® България учредява Голямата ежегодна Награда на Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)” за цялостен принос в опазването и съхраняването на Нематериалното Културно Наследство на България – „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в две категории – за личност и за институция.

Носители на „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за личност:

- 2007 г. - г-н Иван Тодоров – Главен Худ. Ръководител на „Академичен Фолклорен Ансамбъл“.
- 2008 г. - г-н Иван Донев – Главен Худ. Ръководител на Фолклорен Танцов Театър „Найден Киров“.
- 2009 г. - г-н Ради Радев – Главен Худ. Ръководител на Шопски Ансамбъл.
- 2010 г. - г-н Кирил Чирпанлиев – Главен Худ. Ръководител на Фолклорен Ансамбъл „Балкан“.
- 2011 г. - г-н Румян Занев - Главен Худ. Ръководител на Капански Фолклорен Ансамбъл.
- 2012 г. - г-жа Агрипина Войнова – Председател на Националното сдружение на детските хореографи.
- 2013 г. - г-н Борис Вълков – хореограф.
- 2014 г. - г-н Лъчезар Захариев – Худ. Ръководител на Детски Фолклорен Ансамбъл „Габровче“.
- 2015 г. - г-н Красимир Савов – Хореограф на Детски Ансамбъл „Звънче“.
- 2015 г. - г-н Костадин Руйчев – дългогодишен хореограф на Фолклорен Ансамбъл „Пирин“,
- 2016 г. - доц. Петър Григоров – Хореограф на ФА „Росна Китка”.
- 2017 г. - г-н Стоян Господинов – Гл. Художествен ръководител на ПФА „Добруджа”

Носители на „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за институция:

- 2007 г. - Община В. Търново, д-р Румен Рашев - кмет, във връзка с 10 годишнината на МФФ Велико Търново,
- 2008 г. - Българско Национално Радио, г-н Стефан Радованов и екип,
- 2009 г. - Съюзът на Народните Читалища, проф. Стоян Денчев и г-н Николай Дойнов,
- 2010 г. - Институт за Фолклор към БАН, проф. д-р. изк. Мила Сантова и екип,
- 2011 г. - Община Разград, г-н Денчо Бояджиев - кмет, във връзка с 10 годишнината на МФТЗ Разград,
- 2012 г. - Дирекция „Културни Политики” към Министерство на Културата, г-жа Деяна Данаилова и екип.
- 2013 г. - Международен Фестивал за Автентичен Фолклор „Дорково“, г-н Николай Ковачев – кмет и екип, във връзка с 10 годишнината на МФАФ „Дорково”,
- 2014 г. - Международен Фолклорен Фестивал „Малешево пее и танцува“, г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни и екип, във връзка с 10 годишнината на МФФ „Малешево пее и танцува”,
- 2015 г. - Фолклорен Ансамбъл „ПИРИН“, гр. Благоевград и ръководители, във връзка с 60 годишнината на ФА „ПИРИН”,
- 2015 г. - Професионален Фолклорен Ансамбъл „ИСКРА“, гр. Велико Търново и ръководители, във връзка с 55 години от основаването на ансамбъла и 25 години като професионален,
- 2016 г. - Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, г-н Христо Ангеличин и екип.
- 2017 г. – Съюз на Българските Музикални и Танцови Дейци, г-н Станислав Почекански, г-н Любчо Василев и екип.
Радостина Йовкова народна певица
Радостина Йовкова
певица


Българския хореограф Никола Колев
Никола Колев
хореограф


Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия