ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА

През 2006 г. НС на CIOFF® България учредява Голямата ежегодна Награда на Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)” за цялостен принос в опазването и съхраняването на Нематериалното Културно Наследство на България – „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в две категории – за личност и за институция.

Носители на „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за личност:

- 2007 г. - г-н Иван Тодоров – Главен Худ. Ръководител на „Академичен Фолклорен Ансамбъл“.
- 2008 г. - г-н Иван Донев – Главен Худ. Ръководител на Фолклорен Танцов Театър „Найден Киров“.
- 2009 г. - г-н Ради Радев – Главен Худ. Ръководител на Шопски Ансамбъл.
- 2010 г. - г-н Кирил Чирпанлиев – Главен Худ. Ръководител на Фолклорен Ансамбъл „Балкан“.
- 2011 г. - г-н Румян Занев - Главен Худ. Ръководител на Капански Фолклорен Ансамбъл.
- 2012 г. - г-жа Агрипина Войнова – Председател на Националното сдружение на детските хореографи.
- 2013 г. - г-н Борис Вълков – хореограф.
- 2014 г. - г-н Лъчезар Захариев – Худ. Ръководител на Детски Фолклорен Ансамбъл „Габровче“.
- 2015 г. - г-н Красимир Савов – Хореограф на Детски Ансамбъл „Звънче“.
- 2015 г. - г-н Костадин Руйчев – дългогодишен хореограф на Фолклорен Ансамбъл „Пирин“,
- 2016 г. - доц. Петър Григоров – Хореограф на ФА „Росна Китка”.
- 2017 г. - г-н Стоян Господинов – Гл. Художествен ръководител на ПФА „Добруджа”

Носители на „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за институция:

- 2007 г. - Община В. Търново, д-р Румен Рашев - кмет, във връзка с 10 годишнината на МФФ Велико Търново,
- 2008 г. - Българско Национално Радио, г-н Стефан Радованов и екип,
- 2009 г. - Съюзът на Народните Читалища, проф. Стоян Денчев и г-н Николай Дойнов,
- 2010 г. - Институт за Фолклор към БАН, проф. д-р. изк. Мила Сантова и екип,
- 2011 г. - Община Разград, г-н Денчо Бояджиев - кмет, във връзка с 10 годишнината на МФТЗ Разград,
- 2012 г. - Дирекция „Културни Политики” към Министерство на Културата, г-жа Деяна Данаилова и екип.
- 2013 г. - Международен Фестивал за Автентичен Фолклор „Дорково“, г-н Николай Ковачев – кмет и екип, във връзка с 10 годишнината на МФАФ „Дорково”,
- 2014 г. - Международен Фолклорен Фестивал „Малешево пее и танцува“, г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни и екип, във връзка с 10 годишнината на МФФ „Малешево пее и танцува”,
- 2015 г. - Фолклорен Ансамбъл „ПИРИН“, гр. Благоевград и ръководители, във връзка с 60 годишнината на ФА „ПИРИН”,
- 2015 г. - Професионален Фолклорен Ансамбъл „ИСКРА“, гр. Велико Търново и ръководители, във връзка с 55 години от основаването на ансамбъла и 25 години като професионален,
- 2016 г. - Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, г-н Христо Ангеличин и екип.
- 2017 г. – Съюз на Българските Музикални и Танцови Дейци, г-н Станислав Почекански, г-н Любчо Василев и екип.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия