ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
НовиниПрез 2016 г. ЦИОФФ България организира международна научна конференция „Добри практики при популяризация на Нематериалното културно наследство при провеждане на културни събития – фестивали, събори, конференции, семинари и др.“ под ПАТРОНАЖА на Национална Комисия на Република България за ЮНЕСКО” в рамките на 19 МФФ Велико Търново 2016.
-------------------------------------------


През 2015 г. ЦИОФФ България организира национална конференция „Хорото като елемент от традиционната българска култура” в рамките на 18 МФФ Велико Търново 2015 под Патронажа на НК на РБ за ЮНЕСКО.
-------------------------------------------


Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/ взе участие в 3-ти Международен форум на НПО при ЮНЕСКО „Ролята на младежта в опазването на Материалното и Нематериалното Културно Наследство“ - София и Созопол, 28-30 септември 2014 г.
-------------------------------------------


През периода 2012-2013 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/ председателства Сeктор Южна Европа и Африка на CIOFF®.
-------------------------------------------


През 2012 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/” участва в работата на Общото събрание на Регионалния Център за Опазване на НКН в ЮИЕ под егидата на ЮНЕСКО, София и участва в ОС през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
-------------------------------------------


Делегация от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/ взе участие в Третата Среща на Междуправителстения комитет за съхраняване на Нематериалното Културно Наследство на ЮНЕСКО в Истанбул, 2008 г. както и в последващите срещи през 2009 г. в Абу Даби, ОАЕ, 2011 г. – Бали, Индонезия и 2012 г. – Париж, Франция.
-------------------------------------------


През 2012 г. по време на 12-та Национална Среща - семинар по предложение и решение за учредяване на 58 хореографи от страната е учредено „Сдружение на Клубовете за Български Народни Хора“ като сектор Фондацията с председател на Сдружението Мариан Василев и Председател на Художествена комисия проф. Даниела Дженева.
-------------------------------------------


През 2011 г. на о-в Бали, Индонезия, 2015 г. в Шанхай, Китай и 2016 г. в Андонг, Корея ЦИОФФ България участва с доклади в Международните Културни Симпозиуми на IMACO (International Mask Art and Culture Organization), Корея.
-------------------------------------------
През 2010 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ-България/” е акредитирана към Междуправителствения Комитет за Съхраняване на Нематериалното Културно Наследство на ЮНЕСКО България и взема участие във Втората Извънредна Междуправителствена Среща на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното Културно Наследство, проведена през февруари 2008 г. в гр. София.
-------------------------------------------


През 2009 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/ е една от първите 6 Национални Секции на CIOFF® в света, удостоена със званието „Commitment to Exelence” на CIOFF® International.
-------------------------------------------
Радостина Йовкова народна певица
Радостина Йовкова
певица


Българския хореограф Никола Колев
Никола Колев
хореограф


Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия