ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
Събития

Събития, организирани от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)

1. Национална Среща – Семинар

Ежегодно, през месец Февруари - Март Фондацията организира Национална Среща – семинар на специалистите, работещи в областта на българския фолклор и нематериалното културно наследство – хореографи, ръководители на ансамбли, формации и клубове за български народни хора, организатори на фестивали за фолклор в България и страни от Югоизточна Европа.

За 17 години в срещата, в семинарната част, участие са взели експерти от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и др.

2. Национален преглед на фолклорните ансамбли

На всеки четири години от 2002 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)” възстанови и организира Национален преглед на българските фолклорни ансамбли. Неговите цели са оценка на съставите в художествено и творческо отношение, преглед на новия репертоар на ансамблите, избиране на представителни ансамбли на CIOFF® в различни категории, с цел представяне на България на международни Културни форуми.

През 2014 г. приключи и Четвъртият Национален Преглед на българските фолклорни ансамбли, организиран в 22 града на страната, в рамките на 48 концерта, с участието на над 4 800 изпълнители от 289 колектива журирано от 22 водещи хореографи в страната. Номинирани със званието „Представителен ансамбъл“ са 116 ансамбъла в 7 категории.

През 2017 – 2018 г. предстои организирането на 5-я Национален преглед на фолклорните ансамбли на България.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия