ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
Събития

Събития, организирани от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)

1. Национална Среща – Семинар

Ежегодно, през месец Февруари - Март Фондацията организира Национална Среща – семинар на специалистите, работещи в областта на българския фолклор и нематериалното културно наследство – хореографи, ръководители на ансамбли, формации и клубове за български народни хора, организатори на фестивали за фолклор в България и страни от Югоизточна Европа.

За 17 години в срещата, в семинарната част, участие са взели експерти от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и др.

2. Национален преглед на фолклорните ансамбли

На всеки четири години от 2002 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България (ЦИОФФ-България)” възстанови и организира Национален преглед на българските фолклорни ансамбли. Неговите цели са оценка на съставите в художествено и творческо отношение, преглед на новия репертоар на ансамблите, избиране на представителни ансамбли на CIOFF® в различни категории, с цел представяне на България на международни Културни форуми.

През 2014 г. приключи и Четвъртият Национален Преглед на българските фолклорни ансамбли, организиран в 22 града на страната, в рамките на 48 концерта, с участието на над 4 800 изпълнители от 289 колектива журирано от 22 водещи хореографи в страната. Номинирани със званието „Представителен ансамбъл“ са 116 ансамбъла в 7 категории.

През 2017 – 2018 г. предстои организирането на 5-я Национален преглед на фолклорните ансамбли на България.
Радостина Йовкова народна певица
Радостина Йовкова
певица


Българския хореограф Никола Колев
Никола Колев
хореограф


Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия